Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie In gremio
ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia

tel./fax: 58 624 05 09
www.ingremio.edu.pl
mail: ingremio@razem.pl

Biuro czynne w godzinach pracy sekretariatu Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-15.30

NIP: 586-11-25-349
REGON: 190242098
KRS: 0000008919

Data wpisu do OPP: 2005-06-15
Data wpisu do KRS: 2001-08-24
Rozpoczęcie działalności: 1990


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).