Zarząd:

Anna Maria Stasiowska – Prezes
Marek Radyko – Wiceprezes
Hanna Nowobilska – Sekretarz / skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Balcerak
Hanna Makowska
Jakub Ubych

 

Reprezentacja:

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).