Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pozostałe informacje publiczne, nie zamieszczone na stronie BIP, są udzielane na ustny lub pisemny wniosek złożony:

  • w siedzibie In gremio: ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
  • pod adresem e-mail: ingremio [at] razem.pl
  • pod numerem telefonu: 58 624 05 09
  • faksem na numer: 58 624 05 09


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).