Gdyńskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

z wielką radością chcemy poinformować, że przez najbliższe dwa lata Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych kierowane będzie wspólnie przez dwie organizacje tj. Stowarzyszenie In gremio oraz Stowarzyszenie Ovum. Naszą intencją jest podtrzymanie dobrych praktyk i dotychczasowych osiągnięć GCOP zbudowanych przez wiele lat we współpracy z gdyńskim organizacjami pozarządowymi. Pragniemy, aby GCOP był w dalszym ciągu przyjaznym miejscem spotkań dla organizacji pozarządowych, miejscem promocji ich działań oraz efektów pracy. W naszych działaniach będziemy zachęcać Państwa do budowania partnerstw międzysektorowych, sektorowych i biznesowych, a także do wspólnego aplikowania w konkursach grantowych. Dołożymy wszelkich starań, aby promować współpracę biznesową z NGO.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty obejmującej m.in. specjalistyczne szkolenia i warsztaty, konsultacje (prawne, księgowe i organizacyjne), a także utworzenie Centrum Wolontariatu oraz wiele innych innowacyjnych działań.

Liczymy na współpracę z  Państwem!

więcej informacji: www.gdyniapozarzadowa.pl


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).