Kompas matematyczny

Projekt grantowy
“Kompas matematyczny”
Celem Gry terenowej jest zachęcenie do udziału w projekcie całej społeczności uczniów klas IV – VI naszej szkoły. Sympatyczna rywalizacja klas wokół zadań matematycznych jest okazją do trenowania sprawności rachunkowej i wyobraźni. Ważnym etapem będzie też testowanie przez wszystkich uczniów gry stworzonej przez kolegów i przygotowanie się do rywalizacji z rodzicami.

kompas-kopia

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).