FIO

Strona internetowa projektu: www.mlodzi.razem.pl

Obywatelskość młodzieży to nie tylko frekwencja w najbardziej nagłośnionych wyborach parlamentarnych. To także świadome uczestnictwo w życiu samorządu: powiatu, miasta, gminy. To również znajomość praw i obowiązków obywatela, które pozwolą lepiej funkcjonować w szkole i lokalnej społeczności; poznanie instytucji i sposobów, dzięki którym można uzyskać wpływ na życie publiczne (m.in. organizacje pozarządowe) To wreszcie przeświadczenie, że aktywność obywatelska ma sens i odwaga w artykułowaniu poglądów. I ostatecznie to również tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, czyli opartego na poszanowaniu i zabezpieczeniu pełnych praw wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem równego statusu mężczyzn i kobiet .

Projekt „Młodzi, świadomi, aktywni” obejmuje cztery szkoły z województwa pomorskiego (160 uczniów). Celem strategicznym jest rozwój aktywności i postaw społecznych młodzieży szkol gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego województwa.

W ramach projektu przewidziano:

  • warsztaty dla uczniów
  • społeczny DKF
  • spotkania z wybitnymi osobistościami w sferze działalności społecznej

Ukoronowaniem projektu będą przeprowadzenie przez uczniów własnych akcji na rzecz szkoły, społeczności lokalnych, czy problemów globalnych.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).