HaniaFrontRYTM-kopiaCentrum Muzyczne RYTM

81-616 Gdynia, ul. Strażacka 15

www.rytm.razem.pl

 

mail: rytm@razem.pl

tel: 58 624 05 09

 

Ognisko Muzyczne RYTM powstało w 1999 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. Zajęcia odbywają się w budynku Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Strażackiej 15 w Gdyni oraz w Gdyńskim Liceum Autorskim przy ul. Pomorskiej 39/41 w Gdyni.

Celem OM RYTM jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i kształcenie zdolności wokalnych. Ognisko przygotowuje szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszej edukacji muzycznej na wybranym instrumencie. Dorośli również mogą pobierać naukę w ramach działalności OM.

Urozmaicona i atrakcyjna oferta programowa jest dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów. Praca oraz zaangażowanie poszczególnych nauczycieli Ogniska mają swój wyraz w indywidualnych, autorskich programach nauczania, co wpływa na aktywność muzyczną uczniów. Umiejętności muzyczne osiągnięte przez każdego ucznia sprawdzane są dwukrotnie w ciągu roku: w czasie egzaminów semestralnych i na zakończenie roku szkolnego. Po zakończeniu nauki w danym roku, uczeń otrzymuje świadectwo. Uczestnicy OM mają możliwość prezentowania swoich umiejętności w ciągu roku szkolnego, uczestnicząc w szkolnych imprezach okolicznościowych, konkursach muzycznych, koncertach i przesłuchaniach. Dzięki nim mają możliwość, nie tylko nauki i wzbogacania swoich umiejętności muzycznych w czasie zajęć z nauczycielem, ale również niepowtarzalną okazję kontaktu z żywą publicznością.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).