Ośrodek RAZEM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

razem

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM

81-616 Gdynia, ul. Strażacka 15

www.razem.pl

mail: razem@razem.pl

tel: 58 624 05 09

 

 

Nasza placówka jest niepubliczną poradnią psychologiczno – pedagogiczną o uprawnieniach poradni publicznej.

Ośrodek powstał w 1998 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. W Ośrodku pracują specjaliści z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego, mediacji, edukacji obywatelskiej.

Pomagamy rozwiązać różne, w tym najtrudniejsze problemy: życiowe, wychowawcze, zawodowe. Prowadzimy działalność: diagnostyczną, terapeutyczną , szkoleniową, profilaktyczną oraz informacyjną. Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie) oraz instytucji oświatowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Przez lata swej działalności Ośrodek zrealizował wiele niekonwencjonalnych projektów  i przedsięwzięć.

Stałym elementem naszej oferty są konferencje np. „Nie tylko doplacze”, „Doły. Depresja dzieci i młodzieży” oraz z cyklu RAZEM o… . (RAZEM o agresji, RAZEM o infoholizmie, RAZEM o sektach).

Wysoka jakość usług, oparta na wypracowanych przez lata standardach, sprawia , iż z usług naszych specjalistów korzystają klienci z całej Polski.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).