Pierwsze Społeczne Gimnazjum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

LogoGimnazjumSMSBig-kopia 2Pierwsze Społeczne Gimnazjum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41

www.gim.edu.pl

mail: psg@gla.edu.pl

tel: 58 620 32 23

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, dzięki czemu świadectwa wystawiane przez PSG są honorowane na równi ze świadectwami szkół państwowych.

Nasza szkoła powstała po reformie strukturalnej oświaty w roku 1999 r. Pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Strażackiej w Gdyni ,a od 2004 r. szkołą funkcjonuje przy ulicy Pomorskiej 39/41.

Wszystkie działania szkoły służą stworzeniu jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Kilkunastoosobowe klasy, życzliwi nauczyciele, autorskie programy, wszechstronna i fachowa opieka pedagogiczna pozwolą zaspokoić różne oczekiwania, jakie stawiane są dziś przed szkołą.

W Pierwszym Społecznym Gimnazjum zwracamy dużą uwagę na naukę języków obcych. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i rozwoju swoich dzieci. Poznajemy ucznia w czasie godzin wychowawczych, wspólnych wyjść, czy w czasie realizacji lekcji nowymi metodami nauczania , takimi jak: metoda projektów czy metoda modułowa. Duża różnorodność zajęć sprawia, że nauka jest przyjemniejsza i skuteczniejsza.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).