Zdrowo jem, więcej wiem

Projekt grantowy

“Zdrowo jem, więcej wiem… a do tego ćwiczę” to projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni w ramach konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie In gremio po raz drugi otrzymało wsparcie na realizację tego zadania.

plakatzywienie2016_2-kopia

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla wszystkich gdyńskich uczniów III klas szkół podstawowych, a także przekazanie odpowiednich narzędzi ich wychowawcom i rodzicom.

Projekt jest realizowany od marca 2016 do czerwca 2017 roku, a wśród głównych działań znajduje się:

  • szkolenia dla zespołów wychowawczych klas I-III szkół podstawowych,
  • spotkania szkoleniowe dla rodziców uczniów klas III szkół podstawowych,
  • warsztaty dla uczniów klas III szkół podstawowych przeprowadzone przez: psychologia, psychodietetyka i trenera personalnego!
  • wydanie broszury dla rodziców,
  • wydanie gry planszowej dla uczniów,
  • stworzenie filmów mających pokazać, jak proste jest gotowanie zdrowych i atrakcyjnych potraw,
  • stworzenie materiałów edukacyjnych dla szkół,
  • stworzenie interaktywnego testu interaktywnego dla rodziców.

 

Materiały związane z projektem:

 


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).