Konferencja – „Były dopalacze, są leki z apteki”

„Były dopalacze, są leki z apteki. Nowe trendy w odurzaniu się młodzieży”, to konferencja, która była skierowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów, a także dyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie było prowadzone przez siedmiu panelistów dało uczestnikom potrzebny warsztat do szybkiego wykrywania i skutecznego przeciwdziałania tego typu zachowaniom.