Anna Maria Stasiowska

Prezes stowarzyszenia
 

Marek Radyko

Wiceprezes stowarzyszenia
 

Hanna Nowobilska

Sekretarz / skarbnik stowarzyszenia
 


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).