Ludzie

Anna Maria Stasiowska

Prezes stowarzyszenia
 

Marek Radyko

Wiceprezes stowarzyszenia
 

Hanna Nowobilska

Sekretarz / skarbnik stowarzyszenia