Warsztaty filmowe

O konkursie filmowym związanym z baśniami braci Grimm pisaliśmy już wcześniej: www.psg.gla.edu.pl/braciagrimm Teraz natomiast mamy przyjemność poinformować, że uroczysty pokaz zwycięskiego filmu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się 26. lutego w budynku Gdyńskiego Liceum Autorskiego przy ulicy Pomorskiej w Gdyni. Nagrody wręczał Marek Radyko, wiceprezes stowarzyszenia In gremio oraz Dorota Płaczek, nauczycielka języka niemieckiego i koordynatorka całego przedsięwzięcia. Nagrodą główną w […]

Stowarzyszenie In gremio w Gdyni wraz z Generalnym Konsulem Niemiec w Gdańsku, mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z województwa pomorskiego, do udziału w IX Niemieckojęzycznym Szkolnym Festiwalu Teatralnym, który odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku w Sali Koncertowej Z.M. Portu Gdynia S.A. Mottem tegorocznej edycji festiwalu jest: świat filmu. Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny ma już swoją […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).