Pracuję ZDROWO w mojej szkole

Projekt „Pracuję ZDROWO w swojej szkole” zakłada kompleksowe wsparcie w zakresie przeciwdziałaniu zagrożeniu zdrowia pracowników szkoły podstawowej. Do tej pory standardowe wsparcie placówek edukacyjnych opiera się na doposażaniu pracowni i sal lekcyjnych, a także na zwiększaniu kompetencji nauczycieli z silnym (wyłącznym) naciskiem na kompetencje pedagogiczne. Nie było do tej pory przeprowadzonych powszechnych i dogłębnych badań z analizą na temat warunków pracy nauczycieli. Poprzez przeprowadzenie diagnozy w zakładzie pracy wskazano główne czynniki zagrażające zdrowiu wśród pracowników szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest jednostka aplikująca. 

Pracownicy szkół są to osoby u których występuje duże zagrożenie pogorszeniem wzroku, zwyrodnień kręgosłupa oraz uszkodzenia aparatu mowy. Ze względu na powtarzalność wykonywanych zadań możliwe jest zagrożenie wypaleniem zawodowym, a także w związku z coraz większymi trudnościami wychowawczymi mniejsza motywacja do wykonywania zadań. Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich pracowników szkoły (72 osoby) w tym 65 nauczycieli. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie zarówno na poziomie indywidualnym (badania, zajęcia aktywizujące ruchowo, przeciwdziałające chorobom zawodowym), jak i systemowe poprzez ograniczenie czynników szkodliwych w miejscu pracy (wzmacniające ergonomię, warunki szkodliwe dla oczu i aparatu mowy). 

Jednym z kluczowych elementów jest zwrócenie uwagi na zagrożenie wynikające z diagnozy (moduł opracowany przez psychologa) mówiący o silnym zagrożeniu wypaleniem zawodowym, jak i brakiem motywacji do ciągłych zmian ustawowych oraz zmieniającemu się podejściu rodziców, których zachowanie przekłada się na obniżenie samooceny pracownika szkoły. Zaplanowane działania mają na celu utrzymanie doświadczonych pracowników w zawodzie, przeciwdziałanie przechodzeniu na urlopy zdrowotne, obniżaniu jakości kształcenia przez brak motywacji i trudności adaptacyjne i systemowe w miejscu pracy.