Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni, złożył stowarzyszeniu In gremio podziękowania za pomoc w szukaniu dawcy szpiku dla młodego gdynianina – Kamila Golla oraz za organizację wydarzenia, które zachęciło mieszkańców naszego miasta do nocnych przejazdów rowerowych. Nasze stowarzyszenie w ostatni weekend sierpnia, było współorganizatorem festynu “Aktywne Pożegnanie Wakacji”. Podczas całodniowych gier, warsztatów, zabaw, zajęć namawialiśmy mieszkańców i wszystkich przybyłych na Plażę […]

Celem spotkania było omówienie problemów, które napotykają użytkownicy węzła transportowego Gdynia Główna poprzez wykorzystanie narzędzia rekomendowanego przez program URBACT – Drzewo Problemów.

Centrum Nauki EXPERYMENT w nowej siedzibie, która jest siedem razy większa! Na gości czeka ponad 200 stanowisk interaktywnych, w tym aż 120 nowych, zapraszających do twórczego eksperymentowania i odkrywania naukowych ciekawostek. Można m.in. poczuć trzęsienie ziemi, dowiedzieć się jak słyszy nietoperz, zobaczyć w jaki sposób zbudowane jest ciało człowieka i zobaczyć siebie za 30 lat… Byliśmy zaproszeni na uroczyste otwarcie! […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).