O nas

Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni najlepszą niepubliczną szkołę podstawową, bezpieczne i kameralne gimnazjum, pierwszą niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie In gremio od ponad 20 lat powiększa grupę swoich odbiorców i współpracowników, dzięki realizacji wielu projektów społecznych i grantowych, których główni beneficjenci to dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia.

Najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą stowarzyszenie to wychowywać i pomagać. Pragniemy, aby absolwenci naszych szkół byli ludźmi wrażliwymi i otwartymi. Osobom, które nie radzą sobie z szybko zmieniającym się światem, pomagamy stworzyć nowy sposób życia.

W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną „Bursztynowego Mieczyka” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie kultury w roku 2012 w województwie pomorskim.

In gremio współpracuje m.in. z Miastem Gdynia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Europejskim Funduszem Społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *