Gdyński Tydzień Walki z Cyberprzemocą

Dynamiczny rozwój nowych mediów, mediów społecznościowych i internetu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Do 20 października trwa „Gdyński tydzień z cyberprzemocą” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem In gremio i Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym „Razem”.  Zdiagnozowaliśmy, że ten problem staje się w skali miasta coraz poważniejszy i dlatego postanowiliśmy z nim walczyć. Przede wszystkim […]