In gremio

81-616 Gdynia

ul. Strażacka 15

tel./fax  58 624 05 09

mail: ingremio@razem.pl

www.ingremio.edu.pl

 

Redakcja strony: 

Jakub Ubych

jakub@ingremio.edu.pl


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).