Zaczynamy przygotowania do drugiej już edycji wydarzenia, które w zeszłym roku cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez dzieci i młodzież, które uwielbiają jeździć na rowerze! Mamy nadzieję, a wręcz jesteśmy pewni, że w tym roku rywalizacja będzie tak samo intrygująca jak w pierwszej edycji wydarzenia. Analizując zeszłoroczne wydarzenia wnieśliśmy kilka poprawek do regulaminu. Więcej informacji można […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).