GSRKolejny, zaplanowany przez Gdynię etap rozwoju komunikacji rowerowej wchodzi w fazę realizacji.

Gdyńska Rowerowa Szkoła to seria bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców miasta, którzy dają się przekonać, że rower jest dobrą alternatywą do poruszania się po mieście na co dzień. Bedzie okazja uaktualnić wiedzę o przepisach drogowych, poznać dobre praktyki i ciekawe rozwiązania typowych problemów. Sprawi to, że rower stanie się przyjaznym i bezpiecznym towarzyszem miejskich podróżynie tylko w celach rekreacyjnych.

Połączone siły Stowarzyszenia In gremio i Rowerowej Gdyni gwarantują innowacyjne i nieszablonowąmetodę szkolenia w oparciu o doświadczenia innych miast. Każdy uczestnik oprócz skondensowanej dawki teorii sprawdzi swoje umiejętności podczas indywidualnego przejazdu pod okiem eksperta. Wszystko po to aby zachęcić jak najwięcej gdynianek i gdynian do zmiany przyzwyczajeń transportowych w codziennym życiu.

Organizatorzy zapraszają do rejestrowania się pod adresem www.ingremio.edu.pl na sobotnie zajęcia w małych grupach począwszy od 19 lipca. Terminy indywidulanych przejazdów uzgadniane są indywidualnie. Szkolenia adresowane są do gdynianek i gdynian od 18 lat w górę. Zajęcia są bezpłatne. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • pod adresem: szkolarowerowa@ingremio.edu.pl
  • telefonicznie: 58 624 05 09.

Projekt jest finansowany ze źródeł Zarządu Dróg i Zieleni Miasta Gdynia.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).