NSFT

Strona internetowa: http://www.theaterfestival.ingremio.edu.pl

Stowarzyszenie In gremio wraz z Generalnym Konsulem Niemiec w Gdańsku, mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych na X Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny, który odbędzie się 20 listopada 2014 roku w Sali Koncertowej Z.M. Portu Gdynia S.A. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Mottem tegorocznej edycji festiwalu jest: świat sportu. Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny ma już swoją tradycję. Już od 9 lat odbywa się on w Trójmieście i umożliwia uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych wystawienie własnych sztuk czy skeczy w języku niemieckim, oraz zaprezentowania tańca i śpiewu. W tym roku festiwal zaprasza do udziału uczniów nie tylko z Trójmiasta i okolic, ale z całego województwa pomorskiego.

Celem festiwalu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży niemiecką kulturą i językiem. Przygotowanie do występu teatralnego mają optymalny charakter: nie jest to już tylko zwykła lekcja języka niemieckiego w szkole, ale też poprzez zabawę przybliża ona uczniom realia kraju, ludzi oraz języka. W ostatnim festiwalu w lutym 2013 r. uczniowie wystawili 18 różnorodnych przedstawień wokół tematyki „świat filmu”.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).