STOP Cyberprzemocy

Konferencja

Konfa2014Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM od lat obserwuje dynamike zachowań dzieci i młodzieży. Dzięki wieloaspektowym działaniom, jesteśmy w stanie zaobserwować zarówno świat ucznia podczas warsztatów, jak i wsłuchać się w obawy rodzica czy nauczyciela w trakcie rad pedagogicznych. Doświadczenia te pokazują, że wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności, problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. Młodzież często nie dostrzega granicy pomiędzy żartem w Internecie a krzywdzeniem drugiej osoby. Pozorna anonimowość, którą zapewnia Internet daje także młodzieży większe przyzwolenie na słowa, które w bezpośredniej relacji „twarzą w twarz” nigdy by nie padły. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że młody człowiek jest na nie bardzo podatny. Rodzice i nauczyciele często widzą, że problem istnieje, ale nie zawsze mają świadomość tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka i świadomość zagrożenia. Celem naszej konferencji, poza ukazaniem czym jest zjawisko cyberprzemocy, jakie są jej przejawy oraz konsekwencje dla ofiary i dla sprawcy, jest wskazanie praktycznych rozwiązań i możliwych działań w przypadku zaobserwowania problemu w środowisku uczniowskim.

 

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Sala Morska
Data: 18.11.2014 r., godzina: 11.00
Cena: 30 zł

Zdjęcia z konferencji:


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).