Podczas toastu z okazji 90 urodzin Gdyni zostało spontanicznie odśpiewane “Sto lat”, które w kolejnej zwrotce zmieniło się w tysiąc lat! Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami o godzinie 13:00 przy gdyńskim InfoBoxie.

W najbliższą środę, 10 lutego o godzinie 13:00, pod gdyńskim InfoBoxem, odbędzie się tradycyjna już uroczystość. Uczniowie szkół prowadzonych przez stowarzyszenie In gremio oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe w asyście m.in. piłkarzy pierwszego zespołu Arki Gdyniabędą rozdawać gorącą czekoladę i zachęcać przechodniów do wzniesienia wspólnego toastu i wzięcia udziału w urodzinowym zdjęciu gdynian. To już 12 raz, kiedy podczas urodzin Gdyni jest rozdawana gorąca czekolada – można powiedzieć, że to tradycja, która […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).