Gdyńska Szkoła Rowerowa

Kolejny, zaplanowany przez Gdynię etap rozwoju komunikacji rowerowej wchodzi w fazę realizacji. Gdyńska Rowerowa Szkoła to seria bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców miasta, […]