Gdyńska Szkoła Rowerowa

Kolejny, zaplanowany przez Gdynię etap rozwoju komunikacji rowerowej wchodzi w fazę realizacji. Gdyńska Rowerowa Szkoła to seria bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców miasta, którzy dają się przekonać, że rower jest dobrą alternatywą do poruszania się po mieście na co dzień. Bedzie okazja uaktualnić wiedzę o przepisach drogowych, poznać dobre praktyki i ciekawe rozwiązania typowych problemów. Sprawi […]