Nowa edukacja na nowe czasy

Konferencja Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego RAZEM i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dla dyrektorów, psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych.   Nowa edukacja na nowe czasy Strategie – idee – technologie Gość specjalny: Dorota Zawadzka „Superniania”   28 listopada (środa) 2012 r., 10:00-14:45,  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,  ul. […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).