Pora poruszyć Gdynię! Zapraszamy do sprawdzenia swojej kondycji razem z Prezydentem Miasta Gdyni, zmierz swój czas za pomocą specjalnego chipu, poczuj się jak prawdziwy sportowiec. A co najważniejsze – wspólnie z innymi sobotni poranek 26 października we wspaniałej atmosferze święta rekreacji!


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).