Stowarzyszenie In gremio jest organizacją pożytku publicznego z ponad 20 letnim doświadczeniem. Działamy na terenie Gdyni, niejednokrotnie kierując swoją ofertę do mieszkańców całego województwa.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).