Gdyński Tydzień Walki z Cyberprzemocą

Dynamiczny rozwój nowych mediów, mediów społecznościowych i internetu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Do 20 października trwa „Gdyński tydzień z cyberprzemocą” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem In gremio i Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym „Razem”.  Zdiagnozowaliśmy, że ten problem staje się w skali miasta coraz poważniejszy i dlatego postanowiliśmy z nim walczyć. Przede wszystkim […]

Przez dwa lata będziemy prowadzić Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że od dnia 1 lipca 2015 roku przez okres 2 lat Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie prowadzone przez Stowarzyszenie In gremio oraz Stowarzyszenie OVUM. Nasze stowarzyszenia brały udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych swoją siedzibę niezmiennie będzie miało w lokalu […]

Pierwsze spotkanie w ramach grantu „Młodzi, świadomi, aktywni”

Projekt „Młodzi, świadomi, aktywni” jest realizowany przez nasze stowarzyszenie, a finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, gościem był lider zespołu Big Cyc – Krzysztof Skiba.