Prezentujemy plakaty, które zaprojektowali uczestnicy projektu “Wiele twarzy aktywności” w ramach projektu grantowego FIO.  

Dynamiczny rozwój nowych mediów, mediów społecznościowych i internetu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Do 20 października trwa „Gdyński tydzień z cyberprzemocą” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem In gremio i Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym “Razem”.  Zdiagnozowaliśmy, że ten problem staje się w skali miasta coraz poważniejszy i dlatego postanowiliśmy z nim walczyć. Przede wszystkim postawiliśmy na uświadamianie: dzieci, rodziców, […]

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że od dnia 1 lipca 2015 roku przez okres 2 lat Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie prowadzone przez Stowarzyszenie In gremio oraz Stowarzyszenie OVUM. Nasze stowarzyszenia brały udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych swoją siedzibę niezmiennie będzie miało w lokalu przy ul. 3 Maja 27/31, […]

To było spotkanie, które na pewno pozostanie w pamięci młodzieży na długi czas.

Pogoda sprawiła, że trasa była naprawdę trudna, ale to nie przeszkodziło wszystkim uczestnikom świetnie się bawić i dojechać do mety!

Projekt „Młodzi, świadomi, aktywni” jest realizowany przez nasze stowarzyszenie, a finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, gościem był lider zespołu Big Cyc – Krzysztof Skiba.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).