Prezentujemy plakaty, które zaprojektowali uczestnicy projektu “Wiele twarzy aktywności” w ramach projektu grantowego FIO.

 


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).