W tegorocznym 26 Finale WOŚP nasz Sztab zebrał 133 749, 04 zł. Jest to rekord i wynik wyższy o 40 tysięcy, niż w roku ubiegłym.

Od skromnej imprezy organizowanej na sali gimnastycznej przebyliśmy drogę do największej gdyńskiej sceny muzycznej i imprezy finałowej WOŚP. Znany już jest pełen program działań Społecznej Jedynki i In gremio w Centrum Riviera.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).