Pogoda sprawiła, że trasa była naprawdę trudna, ale to nie przeszkodziło wszystkim uczestnikom świetnie się bawić i dojechać do mety!


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).