Gdyńskie Internaty

Projekt grantowy

Celem projektu „Wzmocnienie kompetencji interpersonalnych wychowanków gdyńskich Internatów” jest podniesienie kompetencji społecznych oraz zapobieganie marginalizacji 310. uczniów gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowanków gdyńskich Internatów – Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (III LO i Gimnazjum nr 24) oraz Internat Zespołu szkół Budowlanych.  W celu wzmocnienia oddziaływania projektu wdrożony zostanie program superwizyjny dla 16 wychowawców Intrenatów podnoszący ich kompetencje zawodowe.

W ciągu 11 miesięcy przewidujemy:

  • warsztaty do wychowanków Internatów;
  • grupy superwizyjne dla wychowawców Internatów;

opracowanie i wydanie 6. ikonografik (forma elektroniczna i papierowa) pozostających na stałe w przestrzeni Internatów.

Projektowane infografiki:


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).