Metling POT

Konkurs języka angielskiego

mpMelting POT – konkurs języka angielskiego

Ilość edycji: VI

Koordynator: Anna Siciarek

mail: siciarek@gla.edu.pl

 

 

 

„Melting Pot” to jeden z niewielu w Polsce konkursów języka angielskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, organizowany już po raz szósty przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni.

Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli języka angielskiego nie tylko z województwa pomorskiego ale i z całego kraju, zaś ostatnia zgromadziła rekordową liczbę ponad 2000 uczestników!

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa nosi imię Dzieci Zjednoczonej Europy, dlatego zachęcanie do nauki języków obcych, jako środka do poznania kultury krajów europejskich, jest ważnym celem naszej działalności edukacyjnej, prowadzonej w Gdyni już od dwudziestu lat.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).