Staruyszkowie2Gdynia_2_m_slideTato, a dziadek powiedział…II

Program na rzecz edukacji i aktywności osób starszych

Koordynator: Izabella Kołodziejska

mail: kolodziejska@razem.pl

strona internetowa: www.seniorzy.razem.pl

 

Grant jest kontynuacją (II edycją) projekty, który cieszy się dużą popularnością wśród gdyńskich seniorów!

O projekcie:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności oraz jakości działań społecznych osób starszych poprzez rozwój umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych.

Zakres projektu:

  • Edukacja – szkolenia językowe, nowe technologie, aktywność fizyczna, aktywność kulturalna, integracja międzypokoleniowa.
  • Pomoc psychologiczna.
  • Integracja międzypokoleniowa.
  • Działania wzmacniające – otoczenie beneficjentów.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).