Na scenie gościliśmy prawie 300 młodych artystów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).