Nocne opady spowodowały, że trasa była jeszcze bardziej wymagająca, ale sądząc po uśmiechach uczestników zabawa była przednia!


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).