Na linii startu stanęli reprezentanci z 42 gdyńskich placówek edukacyjnych. Dla nas wszyscy jesteśmy zwycięzcami!


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).