Uczestnicy z całego województwa wzięli udział w zawodach tworząc samemu doświadczenia.

Więcej zdjęć na stronie Pierwszego Społecznego Gimnazjum (link).


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).