Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Państwu Zarząd Stowarzyszenia z pracownikami!

kartkaFrontEastern_end_4


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).